PG SCHOLARS LIST 2011-12

S.No.MD/MS SpecialityName of the StudentFather?s NameDate of AdmissionCategoryReceipt No.
1Dravya GunaDr Anand B KhanninaikarBasanaik24-05-2011GM417
2Dravya GunaDr Rayanna NaikarKashappa27-05-2011GM421
3Dravya GunaDr Sachin JavaliAshok24-07-2011GM419
4Dravya GunaDr N.S.UllegaddiShivappa27-06-2011GM422
5Dravya GunaDr Nishma Pushpendra NPushpendra18-09-2011GM420
6Pancha KarmaDr Basavaraj S HarakuniShreeshail23-05-2011GM425
7Pancha KarmaDr Anil Kumar YadavShyam Lal Yadav30-05-2011GM416
8Pancha KarmaDr Lakshmi KM Mohandas01-06-2011GM423
9Pancha KarmaDr Kumar H KadamHanumanth01-06-2011GM427
10Pancha KarmaDr Geeta ThakkannavarAravind11-09-2011GM426
11Shalya TantraDr Sanjay KumarRandhir Singh15-04-2011GM418
12Shalya TantraDr Wavre Amol AppasahebAppasaheb27-04-2011GM424
13Shalya TantraDr Hristikesh AshokPrasanna Kumar01-06-2011GM428
14Shalya TantraDr K.H.PachchinavarHanmantappa04-06-2011II-A430
15Shalya TantraDr Amit S PokharkarShivaji09-09-2011GM429