I YEAR PG SCHOLARS REPEATER SHEET MAY – 2012

Sl NoNameREG NOSUBJECTRESULT
1Dr Santosh Yadav10AT127Shalya TantraPass
2Dr Satish Rathod10AP126Pancha KarmaPass
3Dr P.M.Kusagur10AD129Dravya GunaPass
4Dr Devaraj C10AD130Dravya GunaPass