I YEAR PG SCHOLARS RESULT LIST 2012-13 BATCH

Sl NoNameREG NOSUBJECTRESULT
1Dr Suraj Munnoli12AP126PANCHA KARMAPASS
2Dr Kiran B Nair12AP127PANCHA KARMAPASS
3Dr P Ravi Kumar12AP128PANCHA KARMAFAIL
4Dr Arjun Sasikumar12AP129PANCHA KARMAFAIL
5Dr Bheem Gopal12AP130PANCHA KARMAFAIL
6Dr Bhusar Ravikant12AT126SHALYA TANTRAPASS
7Dr R Ashok Kumar12AT127SHALYA TANTRAFAIL
8Dr Sarangdhar Mishra12AT128SHALYA TANTRAPASS
9Dr Harne Suraj12AT129SHALYA TANTRAFAIL
10Dr Vishalsingh Devamani12AT130SHALYA TANTRAFAIL
11Dr Ullegaddi N.S.11AD127DRAVYA GUNAFAIL
12Dr Vinodkrishna K.T11AP130PANCHA KARMAPASS
13Dr Pokharkar Amit11AT128SHALYA TANTRAPASS
14Dr Mule Ravi Ramesh11AP131PANCHA KARMAFAIL