March 2017


PRINCIPAL

No Staff Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 DR G VINAY MOHAN P L P P WO P P P P P P WO H P P P P L WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 2 4 1 31

PROFESSOR

No Staff Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 DR P SREENIVASA RAO P P P P WO P P P P P P WO H L P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
2 DR M D P RAJU P L P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
3 DR R CHANDRAVANI P P L P WO P P P P P P WO H P P L L L WO L L P P P P WO P P H P P 19 0 6 4 2 31
4 DR G SUDHAKAR RAO P P P P WO L P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
5 DR G S HADIMANI L P P P WO P P P P P P WO H P P P P L WO P P P P P P WO P P H P L 22 0 3 4 2 31
6 DR C M BELAGAVI P P L P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
7 DR M B RUDRAPURI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
8 DR SHREEDEVI HUDDAR P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
9 DR BALAKRISHNA SHETTY P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO L L L L L L WO P P H P P 19 0 6 4 2 31
10 DR VASANT PATIL P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
11 DR S KOTESHWAR RAO P P P P WO P P P P P P WO H P L P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31

READER

No Staff Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 DR P V KULKARNI L L L L WO L L L L L L WO H A A A A A WO A A A A A A WO A A H A A 0 15 10 4 2 31
2 DR J D KOTABAGI P P P P WO P P P P P P WO H L P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
3 DR J T GIRITAMMANAVAR P P P P WO L L P P P P WO H P P P P P WO P P P P P L WO P P H P P 22 0 3 4 2 31
4 DR M R PATIL P P P P WO P P P P L P WO H P P P P P WO P P P P L L WO L P H P P 21 0 4 4 2 31
5 DR S L KHOT L L L L WO L L L L L L WO H A A A A A WO A A A A A A WO A A H A A 0 15 10 4 2 31
6 DR M S GAVIMATH P P P P WO P P P P P P WO H P P P P L WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
7 DR JANA AMARANATH P P L P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P L WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
8 DR A V PANCHAXARIMATH P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
9 DR K S  R PRATP P P P L WO P P P P P P WO H P L P P P WO P P P P P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
10 DR K C GURAV P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P L P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
11 DR S R HANDUR P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
12 DR V A JOSHI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO L P H P P 24 0 1 4 2 31
13 DR R C YAKKUNDI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
14 DR L B HULKUND P P L L WO L L L L L L WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 17 0 8 4 2 31
15 DR C R PUJAR P P P P WO P P P P P P WO H P L P P P WO P P P P P L WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
16 DR M SHAKUNTALA P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
17 DR R S MANE A A A A WO A A A A A A WO H A A A A A WO A A A A A A WO A A H A A 0 26 0 4 1 31

LECTURER

No Staff Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 DR S B POWAR P P P P WO P P P P L P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
2 DR P Y MUGABASAV P P P P WO P P P P P P WO H P P P L P WO P P P P L P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
3 DR S S SAVADATTI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H L P 24 0 1 4 2 31
4 DR J R ANKALAGI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P L P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
5 DR R C GURAV P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P L H P P 24 0 1 4 2 31
6 DR P M KUSAGUR P P P P WO P P P P P P WO H L P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
7 DR M SRINIVAS RAO P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
8 DR B RANGANDDHACHARYLU P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
9 DR BHANDARE P K P P P P WO P P P P P P WO H A A A A A WO A A A A A A WO A A H A A 0 15 10 4 2 31
10 DR BHATTAR P L P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO L P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
11 DR K H PACHCHINAVAR P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
12 DR N S ULLEGADDI P P P L WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
13 DR K S BUTALI P P P P WO P P P P P P WO H P L P P P WO P L P P P P WO P P H P L 22 0 3 4 2 31
14 DR AHIR ABHIJIT P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
15 DR BASAVARAJESHWARI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P L WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
16 DR B P ANGADI P P P P WO P P P P L L WO H L L P P P WO P P P P P P WO P P H P P 21 0 4 4 2 31
17 DR PATILVIJAYLAXMI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
18 DR B D RUDRANAIKAR P P P P WO P P P P P P WO H P L P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
19 DR C SRINIVAS L L L L WO L L L L L L WO H P P P P P WO P L P P P P WO P P H P P 14 0 11 4 2 31
20 DR J S SANDHYA L L L L WO L L L L L L WO H L L L P P WO P P P P P P WO P P H P P 12 0 13 4 2 31

NON TEACHING STAFF (COLLEGE)

No Staff Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 JAGADEESH SUNKAD P P P L WO P P P P P P WO H P L P P P WO P P P P P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
2 SUDHARANI KARIKOPPMATH L P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
3 SOMPPA JOGING P P P L WO P P P P P P WO H P P L P P WO P P L P P P WO P P H P P 22 0 3 4 2 31
4 V.V GINDE P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
5 I.R.HONGAL L P P P WO L P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P L H P P 22 0 3 4 2 31
6 S.C.DESHANUR P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P L 24 0 1 4 2 31
7 P.S.BAGANAVAR P P L P WO P P P P P P WO H L P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
8 DEMAPPA KOTAGI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
9 ADIVEPPA MARIHAL P P P P WO P L P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
10 S.S. PATIL P P P L WO P P P P P P WO H P P P P P WO L P P P P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
11 RENUKAGOUDA S P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
12 SUPRIYA DESHPANDE P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
13 SHIVAPPA MALAMETRI P L P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
14 SHIVAPPA PATTIHAL P P P P WO L P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
15 GURUNATH D P P L P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
16 LAXMAN PATTIHAL P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P L P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
17 VISHWANATH KADKOL P P P P WO P P P P P L WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
18 HANAMATH PATIL P L P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
19 KARIYAPPA K P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
20 ANAND BADIGER P P P L WO P P P P P P WO H P L P P P WO P P P P L P WO P L H P SO 21 0 4 4 2 31
21 SIDDESH KULKARNI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
22 GURUPPA KARJOL P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
23 SAJEEW POWAR P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
24 ARUN INCHAL P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO L P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
25 GURU BODAKIYAVAR P P P L WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P L H P P 23 0 2 4 2 31
26 NAGAPPA HADAPAD P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P L 24 0 1 4 2 31
27 FAKKIRAPPA HATTIHOLI P P P P WO P P P P P P WO H L P P P P WO P P P P L L WO L L H L L 18 0 7 4 2 31
28 GANGAPPA PADAVANNAVAR P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
29 SANTOSH GAIKWAD P P L P WO P P P P P P WO H P P P P L WO P P P P P P WO L P H P P 22 0 3 4 2 31
30 GANGADHAR P P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
31 SOMAPPA SERUR P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P L P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
32 SHAMBULING K P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
33 MANJU NAIKAR P P L P WO P P P P P P WO H P P L L L WO L L P P P P WO P P H P P 19 0 6 4 2 31
34 SURESH KARENNAVAR P P P P WO P P P P P P WO H L P P P P WO P P P P P P WO L P H P P 23 0 2 4 2 31
35 ARUN PATTAR P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
36 SAMBAJI NALAWAD P P P P WO P P P P P L WO H P P P L P WO P P P P P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
37 GOPAL PATIL P P P L WO L P P P P P WO H L P P P L WO P P P P P P WO P P H P P 21 0 4 4 2 31
38 ASHOK SUBEDAR P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P L WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
39 MALIKARJUN FARKADE P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P L P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
40 REVAPPA KORIKOPPA P P P P WO P L P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
41 MARUTI  PATIL P P P P WO L P P P P P WO H L L L L L WO L P P P P P WO P P H P P 19 0 6 4 2 31
42 MAHAMTESH TOTAGI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
43 RENUKA POWAR P P P P WO P P L P P P WO H P P P P P WO L P P P P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
44 SHIVAPPA HOSAMANI P P P P WO P L P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
45 KUMAR KADAM P P P L WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
46 PARASURAM C P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P L P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
47 SIDDAPPA IRGAR P P P P WO L P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
48 S K KADAM P P P P WO P P P P P P WO H L P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
49 BASAVARAJ S P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
50 NEELLKANTAYYA A P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO L P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
51 SHOBHA JANMATI P P P P WO L P P P P P WO H P P P P P WO P P P L P P WO P P H P P 24 0 2 4 2 32
52 SANGAPPA SOPADLA P P P P WO P P P P P P WO H P P P L P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
53 SUVARNA HUBBALLI P P P L WO P P P P P L WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31

HOSPITAL STAFF

No Staff Name
1 HOSPITAL  SUPERINTENENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
DR G VINAY MOHAN P L P P WO P P P P P P WO H P P P P L WO P P P P P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
DEPUTY MEDICAL
1 DR D NAGESHWAR RAO P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P L 24 0 1 4 2 31
CONSULTANTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 DR G VINAY MOHAN P L P P WO P P P P P P WO H P P P P L WO P P P P P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
2 DR P SREENIVASA RAO P P P P WO P P P P P P WO H L P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
3 DR P V KULKARNI L L L L WO L L L L L L WO H A A A A A WO A A A A A A WO A A H A A 0 15 10 4 2 31
4 DR B RANGANADHACHARAULA P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
5 DR AHIR ABHIJIT P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
6 DR SARAVAN SANDHYA L L L L WO L L L L L L WO H L L L P P WO P P P P P P WO P P H P P 12 0 13 4 2 31
7 DR G S HADIMANI L P P P WO P P P P P P WO H P P P P L WO P P P P P P WO P P H P L 22 0 3 4 2 31
8 DR V C PATIL P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
9 DR C R PUJAR P P P P WO P P P P P P WO H P L P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
10 DR J R ANKALAGI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P L P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
11 DR B RUDRANAIKAR P P L P WO P P P P P P WO H P L P P P WO P P P P P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
12 DR R CHANDRAVANI P P L P WO P P P P P P WO H P P L L L WO L L P P P P WO P P H P P 19 0 6 4 2 31
13 DR M SHAKUNTALA P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
14 DR P L BHATTER P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO L P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
15 DR K S R PRATAP P P P L WO P P P P P P WO H P L P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
16 DR PRAVEEN MOOGABASAV P P P P WO P P P P P P WO H P P P L P WO P P P P L P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
17 DR M D P RAJU P L P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
18 DR S KOTESHWAR RAO P P P P WO P P P P P P WO H P L P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
19 DR R C YAKKUNDI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
20 DR K H PACHAINAVAR P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
26 DR C SRINIVAS L L L L WO L L L L L L WO H P P P P P WO P P P L P P WO P P H P P 14 0 11 4 2 31
22 DR JONNA AMARANATH P P L P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P L WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
23 DR V A JOSHI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO L P H P P 24 0 1 4 2 31
24 DR A V PANCHAXARIMATH P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
25 DR M SHRINIVAS RAO P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
EMERGENCY MEDICAL OFFICER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 DR S F PATIL P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P L L P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
2 DR SHRI SHAIL KHANAGAVI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
RMO / RSO / MEDICAL / OFFICER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 DR BASAMMA HONGAL P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
2 DR DEEPA HOSUR P P P P WO P P P P P P WO H P P P L L WO P P P P P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
3 DR SHILPA NADENNAVAR P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P L WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
4 DR SUJATHA TALWAR P P P P WO P P P L P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
5 DR UMESH PATIL P P P P WO P P P P P P WO H L P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
6 DR VISHAL JADAV P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P L WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
7 DR SANJAY YARGATTI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P L L P P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
8 DR BASAVARAJ KOTAGI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P L H P P 24 0 1 4 2 31
9 DR UMESH MATHAPHATI P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P L P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
10 DR PRSHANT HIREMATH P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P L P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
11 DR GURUPRSAD HADAPAD P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
MODERN MEDICAL STAFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 DR B S MAHANTSHETTY A P A A WO A P A P A A WO H P A P A A WO A P A P A A WO A P H P A 9 16 0 4 2 31
2 DR MAHADEV D D A A P A WO A A A A P A WO H A A A P A WO A A A A P A WO A A H A P 5 20 0 4 2 31
3 DR MANJUNATH S M A A A A WO A P A A A A WO H P A A A A WO A P A A A A WO A P H A A 4 21 0 4 2 31
4 SUNANDA B M P P P P WO P P L P P P WO H P P P P P WO P P P L P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
5 DR SANGOLLI S S A A A A WO P A A A A A WO H A A A A A WO P A A A A A WO P A H A A 3 22 0 4 2 31
6 DR R N KULKARNI P A A A WO A A P A A A WO H A P A A A WO A A P A A A WO A A H A A 4 21 0 4 2 31
7 DR NIRMALA S M A A A P WO A A A A A P WO H A A A A P WO A A A A A P WO A A H A A 4 21 0 4 2 31
8 DR RAJANI KAKI A P A P WO A A A P A P WO H A A P A P WO A A A P A P WO A A H P A 9 16 0 4 2 31
9 DR SHARNA KUMAR  ANGADI A A P A WO P A A A P A WO H A A A P A WO P A A A P A WO P A H A P 3 22 0 4 2 31
10 DR DARAWAJKAR A A A A A WO A P A A A A WO H P A A A A WO P A A A A A WO P A H A A 4 21 0 4 2 31
11 DR LALITA HANABAR A A A P WO A A A A A P WO H A A A A P WO A A A A A P WO A A H A A 4 21 0 4 2 31
12 DR SHAILAJA L A A P A WO A A A A P A WO H A A A P A WO A A A A P A WO A A H A A 4 21 0 4 2 31
CLINICAL REGISTRAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 DR DEEPA HIREMATH P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P L L L WO P P H P P 22 0 3 4 2 31
2 DR ASHOK KUMAR G P P P L WO P P P P P P WO H P P P P P WO P L P P P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
3 DR NARVEER SINGH P P P P WO P P P P P P WO H P P P L L WO P P P P P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
4 DR SUNITA HIREMATH P P P P WO P P P L P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H L L 22 0 3 4 2 31
5 DR SANGEETHA MALABAD P P P P WO L P P P P P WO H P P L P P WO P P P P P P WO P P H P P 23 0 2 4 2 31
6 DR RAVI KUMAR G P P P P WO P P P P P L WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
7 DR G DHRAMANNAVAR P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P L P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
8 DR BHEEM GOPAL P P P P WO P P P P P P WO H P P P L P WO P P P P P P WO P P H P P 24 0 1 4 2 31
9 DR M  MAGADUM P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H L L 23 0 2 4 2 31
10 DR SURAJ HARNE P P P P WO P P P P P P WO H P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 25 0 0 4 2 31
RIGISTERAR / SENIOR RESIDENT DOCTOR
1 SAHATANU YADAV P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 26 0 0 4 1 31
2 AKSHAY GANACHARI P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO L P H P P 25 0 1 4 1 31
3 ABHISHEK MISHRA P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 26 0 0 4 1 31
TEACHING PHARMACY AND QUALITY TESTIN
1 DR M B RUDRAPURI P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P H P P 26 0 0 4 1 31

NON TEACHING STAFF (HOSPITAL)

PHARMACIST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 SHIVANAND KODOLLI P P P P WO P P P P P P WO P P P L P P WO P P P P P P WO P P P P P 26 0 1 4 0 31
2 MAHANTESH TOTAGI P P P P P P WO P P P P P P WO P P P L P P WO P P P P P P WO P P P 26 0 1 4 0 31
3 G VENU MAHAV P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P L L P P 25 0 2 4 0 31
4 SATISH I GHATAGE P P WO P P P P P P WO P L P P P P WO P P P P L P WO P P P P P P WO 25 0 1 5 0 31
5 SUNIL BOGUR WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P P WO P 26 0 0 5 0 31
6 JAGAR KUMAR KAMBHAR P P P P WO P P P P P P WO P L P P P P WO P P P P P P WO L P P P P 25 0 2 4 0 31
DRESSOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 SHIVANAND PATTANSHETTY P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P L P P P 26 0 1 4 0 31
2 SOMAPPA KOTUR P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P L P WO P P P P 26 0 1 4 0 31
STORE KEEPER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 NIRMALA SUNAGAR P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P L L 25 0 2 4 0 31
2 PRABHAKAR SUNKAD P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO L P P 26 0 1 4 0 31
OFFICE STAFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 SHASHIDHAR ANIGOL P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P L P P P 26 0 1 4 0 31
2 SANJU MALLUR P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO L P P P P 26 0 1 4 0 31
3  SHASHIKALA UGARKOD P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P L WO P P P P P P WO P P P 26 0 1 4 0 31
4  SUREKHA B BALANNAVAR P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P L WO P P P P P 26 0 1 4 0 31
5  VIJAYLAXMI KAMKAR P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P L P 26 0 1 4 0 31
6  SUMAGAL KADAM P WO P P P P P P P WO P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P 26 0 0 5 0 31
7  SHIVARANJINI MIDAKNATTI P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P L P WO P P P P L 25 0 2 4 0 31
DARK ROOM ATTENDENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 IRANNA BAGEWADI P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P L P P 26 0 1 4 0 31
OPERATION THEATER ATTENDANT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 SOMAPPA JAKATI P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P L P P 26 0 1 4 0 31
X – RAY TECH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 KENCHAVVA WALAD P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P L L P WO P P P P P 26 0 1 4 0 31
PANCHA KARMA ASSIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 SHEKAR HOLEPPANAVAR P P P WO P P P L L P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P L P P P P 24 0 3 4 0 31
2 SIDDRAM KADANNAVAR P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P L 26 0 1 4 0 31
3 MAJULA PUJERI P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO L P P P P P WO P P L P 25 0 2 4 0 31
4 MAJULA KADOLLI P P P P WO P P P L P P WO P P P P P P WO P P P P P L WO P P P P P 25 0 2 4 0 31
YOGA TEACHER OR EXPERT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 MR S B CHEGARADDI P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P L P WO P P P P P 26 0 1 4 0 31
KSHARSUTA O T ATTENDENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 BASAVARAJ MALAMETRI P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P L 26 0 1 4 0 31
LABORATORY TECH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 NIRAMALA KUMAR NAIK P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P L P WO P P P P P 26 0 1 4 0 31
2 SANGEETA TALKUR P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P L P P P 26 0 1 4 0 31
LABORATORY ATTENDENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 SUVARANA MALAMETRI P P P L WO P P P L P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P L P P P 24 0 3 4 0 31
WORKER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 SULOCHANA  NALAWADE P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P L P 26 0 1 4 0 31
2 SMT GULASRI P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P L P P P P WO P P P P P P 26 0 1 4 0 31
PEON OR ANTENDENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 MANIKANT HALAKI P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P L L WO P P P P P 25 0 2 4 0 31
ANALYTICAL CHEMEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 DR TALLUR KOTESHWAR RAO P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P 27 0 0 4 0 31
PHARMACOLONOSIST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 NAGARAJ HAMPANAVAR P P P P WO P P P P P P WO P P P P L P WO P P P P P P WO P P P P P 26 0 1 4 0 31
OTHERS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 VIVEKANAD TERADAL P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P L WO P P P P P 26 0 1 4 0 31
2 SURAJ KULAKARNI P P L P WO P P P L P P WO P P P P P P WO P L P P P P WO P P P P P 24 0 3 4 0 31
3 GOVIND BAGANAVAR P P P P P WO L P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P 26 0 1 4 0 31
4 RUDRAPPA KARDIGUDDI P P P P P P WO P P P P P P WO P P L P P P WO P P P P P P WO P L P 25 0 2 4 0 31
5 RUDRAPPA JAKATI P P P P WO P P P L P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P L P P P 25 0 2 4 0 31
6 MAHANTESH VANNUR P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P L P WO P P P P P 26 0 1 4 0 31
WARD BOY AYAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 SANTOSH TIGARI P P L P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P L WO P P P P P 25 0 2 4 0 31
2 BEERAPPA GADEKAR P P P P WO P L P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO L P P P P 25 0 2 4 0 31
3 SHIVABASU ARALIKATTI P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P L 25 0 2 4 0 31
4 SIDDHARAM SOMANAVAR WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P L P P P P WO P P 25 0 1 5 0 31
5 REVAPPA KARAKI P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO L P P P P 26 0 1 4 0 31
6 SHIVALING HURKADALI WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P L WO P P 26 0 1 4 0 31
7 SOMAPPA MALAGALI P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P 27 0 0 4 0 31
8 REVAPPA INGALAGI P WO P P P P P P L WO P P P P P P WO P P P P P L WO P P P P P P WO 24 0 2 5 0 31
9 ANASVVA KABHAR P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P 27 0 0 4 0 31
SECURITY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 SOMAPPA BAGEWADI P P P P WO L P P P P P WO P P P P L P WO P P P P P P WO P P P P P 25 0 2 4 0 31
2 UMESH WARI P P P WO P P L P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P L P P P P 25 0 2 4 0 31
3 JEEVAN POL P WO P P P P P P P WO P L P P P WO P P P P P P WO P P P P L P WO P 25 0 2 4 0 31
4 RUDRAGOUDA KORIKOPPA P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P L P WO 25 0 1 5 0 31
5 ARJUN B P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P L P P WO P P P P P 26 0 1 4 0 31
6 KUMAR MURAGOD WO P P P P P P P L WO P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P 25 0 1 5 0 31

STAFF NURSES

 MATRON / ASSI MATRON NURSES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pr Ab Lv Wo H Tot
1 MISS LAXMI JAKATI P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P L P P P P WO P P P P P 26 0 1 4 0 31
2 MISS KAMALABAI K P P P P P WO P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P L P P 26 0 1 4 0 31
3 SMT AMBILIU P P P WO P P P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P L P 26 0 1 4 0 31
NURSING  STAFF
1 MISS BASAMA T P P P P P WO P P P WO P P P P P WO P P P P P P WO P P P P L P P P 26 0 1 4 0 31
2 MISS RUPA KALE P P P WO P P P P P P P WO P P P P WO P P P L P P WO P P P P P P P 26 0 1 4 0 31
3 MISS NEELAWW D H P P WO P P P P P P P WO P P P P P P P WO P P P P P P WO P P L P P 26 0 1 4 0 31
4 SMT SOLLY VARGHES P P P P WO P P P L P P P P WO P P P P P P P WO P P P P WO P P P P 26 0 1 4 0 31
5 SMT PREETI N LABO P WO P P P P P P P P P P WO P P L P WO P P P P P P WO P P P P P P 26 0 1 4 0 31
6 MISS SUMITRA BINNE P P P WO P P P P P P P P P P WO P P P P L P P WO P P P P WO P P P 26 0 1 4 0 31
7 SMT RAJEE S R P P WO P P P P P P WO P P P P P P WO P P P P L P P WO P P P P P P 26 0 1 4 0 31
8 SMT MARIA G P P P P P WO P P P L P P WO P P P P P P WO P P P P P P P WO P P P P 26 0 1 4 0 31
9 SMT REEMA J LEAVIS WO P P P P P P P P WO P P P P P WO P P P P P P P WO P P P P L P P 26 0 1 4 0 31
10 SMT SHAILA M D P P P WO P P P P P P P P WO P P P P L P P WO P P P P WO P P P P P 26 0 1 4 0 31
11 SHRI DEEPAK KUMAR P P P P P WO P P L P P P P WO P P P P P P P P WO P P P P WO P P P 26 0 1 4 0 31
12 SMT SUMANGALADEVI P WO P P P P P P P L P P P P WO P P P P P WO P P P P P P P WO P P 26 0 1 4 0 31
13 SMT LANCY BENJAMIN P P WO P P P P P P P P WO P P P P P P P WO P P P P WO P P P P L P 26 0 1 4 0 31
14 SMT NINGTHOUSHOGINS P P P P WO P P P P P P P WO P P P P L P P WO P P P P P WO P P P P 26 0 1 4 0 31
15 MISS NETRAVATI M WO P P P P P P P P WO P P P P P P P P WO P P P P P P WO P P L P P 26 0 1 4 0 31
16 MISS SHAILA S H P P P WO P P P P P P P WO P P P P P P P WO P P P P P P P WO P P L 26 0 1 4 0 31
17 MISS SUNITA TABOLLI P WO P P P P P P P P WO P P P P P P P P P WO P P P L P P P WO P P 26 0 1 4 0 31
18 MISS GAYATRI S P P P P WO P P P P P P P WO P P P P P P P P WO P L P P P P P WO P 26 0 1 4 0 31
19 MISS ASHWINI K P P P P P P WO P P P P P P WO P P P L P P P P WO P P P P WO P P P 26 0 1 4 0 31
20 MR RAMESH N P P P P WO P P P L P P WO P P P P P P P P P P P P P WO P P P P WO 26 0 1 4 0 31
21 MISS GEETA ANGADI P P P WO P P P P P P L P P P P WO P P P P P P P P WO P P P P WO P 26 0 1 4 0 31
PANCHA KARMA STAFF
1 MISS SUSHEELA T P P WO P P P P P P WO P P P P P P P P WO P P P P L P P P WO P P P 26 0 1 4 0 31
KSHARASUTRA OT NURSES
1 MISS RATNNAWWA P P P P WO P P P P P P P WO P P P P WO P P P P P P P WO P P L P P 26 0 1 4 0 31
MID WIFE
1 MISS DANAVA K P P WO P P P P P P WO P P P P WO P P P P P P WO P P P P L P P P P 26 0 1 4 0 31