I YEAR PG SCHOLARS RESULT NOVEMBER – 2011

Sl NoNameREG NOSUBJECTRESULT
1Dr Rishu Kumar Sharma10AT126Shalya TantraPass
2Dr Prashant Choudari10AT130
3Dr Prashant Kabbur10AP127Pancha KarmaPass
4Dr Jyoti Ankalagi10AP128Pancha KarmaPass
5Dr Vinay Sharma10AP129Pancha KarmaPass
6Dr Narendra Gurav10AP130Pancha KarmaPass
7Dr Ravi Gurav10AD126Dravya GunaPass
8Dr Prithil Ahire10AD127Dravya GunaPass
9Dr Rekha Murunni10AD128Dravya GunaPass